FANDOM


Amaya Mizuno/Alternate World
300px
(水野アマヤ, Mizuno Amaya)

Princess Mizuno (水野姫, Mizuno-hime)

Personal
Birthdate March 21
Gender Female
Age 17
Height 164cm
Weight 43kg
Blood Type B
Relationships
Affiliation Konoha Konohagakure
Occupation Mizuno Clan Heiress
Clan Mizuno Clan
Family Kiyomi Mizuno(Mother)

Washi Mizuno (Father)

Kaori Mizuno (Sister)

Toshi Mizuno (Brother)

Anko Mitarashi (Aunt)

Suzuki Mitarashi (Aunt)

Masami Mizuno (Aunt)

Haru Tansho (Uncle)

Natsuko Hyūga (Grandmother)

Sasuke Uchiha (Fiance)

Ninja

Amaya Mizuno (水野アマヤ, Mizuno Amaya) is the heiress of Konohagakure's Mizuno Clan.

PersonalityEdit

AppearanceEdit

PlotEdit